ΕΡΓΑ

Η εταιρεία besko έχει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο από έργα με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που αντιπροσωπεύει τις δυνατότητες της. Έχουμε συμμετάσχει στον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη έργων σε όλες τις κλίμακες. Αυτά κυμαίνονται από απλές μελέτες και μικρές ανακαινίσεις έως έργα υποδομής πολεοδομικής κλίμακας. Κάθε έργο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη και εστιασμένο στα θέλω του. Αυτή η μεθοδολογία, έχει ως αποτέλεσμα να αποκομίσουμε πολύτιμες εμπειρίες , τις οποίες και χρησιμοποιούμε για να ενισχύσουμε την αξία των προτάσεών μας.

S

Μικρής Κλίμακας

M

Μεσαίας Κλίμακας

L

Μεγάλης Κλίμακας