Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Ο επιτυχής αειφόρος βιοκλιματικός σχεδιασμός εξαρτάται από καινοτόμες εναλλακτικές λύσεις, την εφαρμογή και χρήση των νέων τεχνολογιών, προσαρμοσμένες λύσεις καθώς και την επιθυμία να σκεφτεί κανείς ‘‘έξω από το κουτί’’.

Η besko αναγνωρίζει ότι ο Βιοκλιματικός Σχεδιασμός καθορίζει την απόδοση μιας εγκατάστασης σε όλο τον κύκλο της ζωής της είναι το αληθινό μέτρο της ‘‘αειφορίας’’ της. Η προσέγγισή της besko, λαμβάνει υπόψιν την ενεργειακή απόδοση, την παγκόσμια κλιματική αλλαγή, την ποιότητα του μικροκλίματος εντός της εγκατάστασης. Επίσης διερευνά την αποδοτικότητα των πόρων, την κατάλληλη επιλογή υλικών και την ένταξη της εγκατάστασης στον περιβάλλοντα χώρο. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας για την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών ανησυχιών. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να εντοπίσουμε και να εφαρμόσουμε αποτελεσματικές στρατηγικές προσαρμοσμένες στη μοναδικότητα του κάθε έργου και στην τοποθεσία του.

 

Ενεργειακή αναβάθμιση

Ο Βιοκλιματικός Σχεδιασμός στηρίζεται σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στην αναβάθμιση των υφιστάμενων κτηρίων που είναι ενεργοβόρα. Η  besko αναλαμβάνει και προσφέρει, μέσω του εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών της, την ιδανική λύση για την εκάστοτε εγκατάσταση. Εν συνεχεία  προχωράμε στην υλοποίηση παρεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης υφιστάμενων κτιρίων και την retrofit εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων. Το εκάστοτε κτίριο εκσυγχρονίζεται με την εφαρμογή σύγχρονων και διαχρονικών λύσεων, συμβαδίζοντας πάντα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τους στόχους της Ε.Ε. για το 2020.

Το λειτουργικό κόστος μειώνεται δραστικά προσφέροντας επιπλέον ένα βελτιωμένο περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις ποικίλουν και είναι προσανατολισμένες να ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε κτιρίου. Αυτές αφορούν τόσο παθητικά όσο και ενεργητικά συστήματα τα οποία και αναφέρουμε.

 

Παθητικά Συστήματα:

Εξωτερική θερμομόνωση, μόνωση δώματος, αντικατάσταση συμβατικών κουφωμάτων, αντικατάσταση απλών λαμπτήρων με LED.

 

Ενεργητικά Συστήματα:

Αντλία Θερμότητας, εγκατάσταση φυσικού αερίου, ηλιακού θερμοσίφωνα, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, σύστημα BEMS.

 

Η άρτια τεχνογνωσία επί ενεργειακών ζητημάτων, η προσήλωση σε εφαρμογές υψηλής αισθητικής, οι ανώτερες προδιαγραφές των παρεχόμενων λύσεων και υπηρεσιών, το πλήρως καταρτισμένο τμήμα After Sales Service από πιστοποιημένα και εξειδικευμένα συνεργεία καθώς και οι ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης, αναδεικνύουν τη besko ως τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη σας.

Άλλες Υπηρεσίες