Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών

H besko είναι εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών σε ενεργειακά θέματα με κατάλληλη τεχνογνωσία και δυνατότητες.

Οι εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών (Ε.Ε.Υ.) ή ESCO κάνουν τα πρώτα βήματα στην Ελλάδα. Οι τομείς ενασχόλησης της besko εστιάζουν στη Μελέτη, στη Διαχείριση Έργου, στην Κατασκευή και Επίβλεψη, καθώς και στην ανάλυση, μετρήσεων – επαλήθευσης δεδομένων και αποτελεσμάτων. Ο ρόλος της besko βασίζεται στη διασφάλιση και χρηματοδότηση συγκεκριμένου ποσού εξοικονόμησης ενέργειας και η αμοιβή μας συνδέεται με το ποσοστό επιτυχίας της εγγυημένης εξοικονομημένης ενέργειας. Βασική προϋπόθεση είναι η σύναψη Σύμβασης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΣΕΑ).

Η εταιρεία μας σχεδιάζει και εφαρμόζει τη βέλτιστη λύση ενεργειακής αναβάθμισης σε κάθε επιχείρηση. Για να επιτευχθεί μελετά τα ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας, εγκαθιστά τεχνολογία αιχμής, παρακολουθεί και αναλύει τα δεδομένα των ενεργειακών δαπανών, μπορεί να χρηματοδοτήσει το έργο ή και να παρέχει λύσεις χρηματοδότησης.

 

Η ενεργειακή αναβάθμιση μέσω Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (E.E.Y.) έχει στόχο:

  • Την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
  • Να μειώσει τις εκπομπές CO2.
  • Τη μείωση των λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης.
  • Βελτιστοποιήση της ενεργειακής κατανάλωσης.
  • Κάλυψη μέρος των αναγκών με “αυτοπαραγωγή”.
  • Να δώσει υπεραξία στο ακίνητο.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΠΡΙΝ
ΚΕΡΔΟΣ ΠΕΛΑΤΗ
ΑΜΟΙΒΗ ΕΕΥ
ΑΠΟΛΠΗΡΩΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΡΔΟΣ ΠΕΛΑΤΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΜΕΤΑ

 


Διεθνώς έχουν αναπτυχθεί δύο βασικά μοντέλα Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (τα μικτά μοντέλα ανάπτυξης έργων E.E.Y. είναι σημαντικά διαδεδομένα αλλά εξαρτώνται από τη φύση και τα οικονομικά στοιχεία κάθε έργου).

Άλλες Υπηρεσίες