Τρισδιάστατος Σχεδιασμός

Η εταιρεία besko αποτελείται από ταλαντούχους σχεδιαστές, με εξειδίκευση στην φωτορεαλιστική απεικόνιση της αρχιτεκτονικής και του τρισδιάστατου σχεδιασμού.

Ο τρισδιάστατος σχεδιασμός, διευκολύνει τον μελετητή να κατανοήσει και να βελτιώσει το έργο του. Παρέχει παράλληλα τη δυνατότητα ελέγχου και οριστικοποίησης των χρωμάτων, των υλικών και της αισθητικής του έργου. Επιπροσθέτως δίνει την ευκαιρία στους μελλοντικούς αγοραστές να έχουν πλήρη άποψη για το αποτέλεσμα.  Οπότε δεν περιμένουν την ολοκλήρωση του υπό κατασκευή έργου.

Ο Τρισδιάστατος Σχεδιασμός έχει κύριο στόχο, να παραδίδονται εικόνες και φωτορεαλιστικά που παρουσιάζουν τη δυναμική της εικονικής αρχιτεκτονικής.  Μέσω καλής επικοινωνίας και άρτιας κατανόησης του οράματος των πελατών μας, διαμορφώνεται η διαδικασία οπτικοποίησης.  Με τη συνεργασία πελάτη και σχεδιαστή, καταλήγουμε σε ένα τελικό ποιοτικό προϊόν.

BIM (Building Information Modeling) ονομάζεται το ψηφιακό λογισμικό που δημιουργεί την τρισδιάστατη απεικόνιση ενός κτιρίου, η οποία αποτελείται από πρόσθετες πληροφορίες για το κτίριο αυτό. Μερικές φορές αναφέρεται ως ’’5διάστατη αναπαράσταση ενός κτιρίου”, όπου η 4η και 5η διάσταση είναι ο χρόνος και το κόστος.

Αρχιτέκτονες και μηχανικοί, προτιμούν το σχεδιασμό BIM, επειδή βοηθά στην εξοικονόμηση χρόνου στη διαδικασία σχεδιασμού, και οι κατασκευαστικές εταιρίες το εκτιμούν ως εργαλείο που εξοικονομεί το κόστος των υλικών και της εργασίας. Το BIM, αναλύει πώς ένα σύνολο από σύνθετες μεταβλητές μπορούν να συνεργαστούν, και βελτιώνει τη διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων μερών που εμπλέκονται στο σχεδιασμό ενός κτιρίου, κάτι που βοηθά στο σχεδιασμό καλύτερων και πιο λειτουργικών κτιρίων. Επειδή το BIM αυξάνει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας σχεδιασμού, αποτελεί μια “ευεργέτημα” για τον αειφόρο σχεδιασμό.

 

Ο Τρισδιάστατος Σχεδιασμός βοηθάει στην σύλληψη αλλά και αντίληψη του τελικού έργου, πολύ πριν την αποπεράτωση.

Άλλες Υπηρεσίες