Κατασκευή - Επίβλεψη

Οι Αρχιτέκτονες και οι Μηχανικοί της besko είναι υπεύθυνοι για τη διεκπεραίωση των τυπικών διαδικασιών και υλοποίησης των έργων.

Ως μια πλήρως καταρτισμένη μελετητική και κατασκευαστική εταιρεία, η besko διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να υποστηρίξει την κατασκευή και την επίβλεψη ενός έργου, σε πελάτες που αντιμετωπίζουν απαιτητικά ζητήματα στην επιχείρησή τους, με έναν έγκαιρο, αποδοτικό και έξυπνο τρόπο. Οι αρχιτέκτονες και οι τεχνικοί της besko παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης και κατασκευής: αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, κατασκευή κτηρίων, με αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας.

Παρέχουμε μια ενιαία ομάδα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και κατασκευαστών, προσφέροντας υπηρεσίες που μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ειδικά ‘‘πακέτα’’ ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις οποιουδήποτε έργου. Εφαρμόζουμε τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και μεθόδους παράδοσης και ολοκλήρωσης έργων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων (BIM), για να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η ομαδική συνεργασία, ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, οι προμήθειες και η κοστολόγηση.

 

Η besko παρέχει ένα πλήρες φάσμα ανάπτυξης, σχεδιασμού και κατασκευαστικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων:

Εκπροσώπηση του Ιδιοκτήτη
Διαχείριση Έργου
Έλεγχος Κατασκευής
Διαχείριση Προγραμματισμού και Έλεγχος
Έλεγχος και Διαχείριση  Κοστολογίων
Διαχείριση Αλλαγών
Επίβλεψη Κατασκευής και Συντονισμό Συνεργείων
Διασφάλισης Ποιότητας
Αναφορά Απόδοσης
Δοκιμές Ελέγχου & Έναρξη Λειτουργίας
Συντήρηση

Άλλες Υπηρεσίες