Μηχανολογικός Σχεδιασμός

Όλοι οι εν ενεργεία μηχανικοί της besko χρησιμοποιώντας την εμπειρία τους και τους πόρους που η αναπτυσσόμενη τεχνολογία παρέχει, υλοποιούν τους στόχους των έργων και των πελατών τους.

H besko παρέχει ολοκληρωμένες μηχανολογικές υπηρεσίες , για τις οποίες στηρίζεται στους έμπειρους αρχιτέκτονες, στατικούς, μηχανολόγους μηχανικούς και ηλεκτρομηχανολόγους που απασχολεί. Η besko αναλαμβάνει την ανάπτυξη και υλοποίηση κάθε έργου από τον αρχικό σχεδιασμό έως την τελική φάση της αποπεράτωσης.  Η άρτια τεχνογνωσία, σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων συστημάτων τεχνολογίας και ποιοτικών και δοκιμασμένων υλικών, εγγυούνται το υψηλά ποιοτικό αποτέλεσμα των έργων.

Επιπλέον, εξισορροπούμε το σκεπτικό ενός άρτιου σχεδιασμού σε συνάρτηση με τους περιορισμούς του κόστους και το χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί από τον εργοδότη. Με μια ολοκληρωμένη, διεπιστημονική ομάδα, η besko σχεδιάζει οικονομικά βιώσιμες, αποτελεσματικές και άρτια τεχνικές λύσεις για κτίρια και έργα υποδομών. Με την εμπειρογνωμοσύνη της σε υψηλά τεχνικές εγκαταστάσεις, η besko εφαρμόζει τα τελευταία αναλυτικά εργαλεία και τεχνικές, για τη βέλτιστη έκβαση κάθε έργου.

 

Η εταιρεία besko προσφέρει ολοκληρωμένες μηχανολογικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων:

Στατικά
Μηχανολογικά
Ηλεκτρολογικά
Υδραυλικά
Πυροπροστασία
Συστήματα Ασφάλειας Πληροφοριών και Επικοινωνιών
Συστήματα ασφαλείας
Αυτοματισμούς Συστημάτων

Άλλες Υπηρεσίες