Υπηρεσίες

Ως εταιρεία, η besko παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Προσφέρει καθολικές λύσεις που μας επιτρέπουν να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του πελάτη και του εκάστοτε έργου, αποτελεσματικά και αποδοτικά. Η διεπιστημονική μας  ομάδα μπορεί να αντιμετωπίσει ένα έργο σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας ανάπτυξης του, από τον αρχικό σχεδιασμό έως την ολοκλήρωση. Ανεξάρτητα από το μέγεθος του έργου, το πεδίο δράσης και την πολυπλοκότητα, ακολουθούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Με αυτή τη μεθοδολογία εξασφαλίζουμε την παροχή καινοτόμων και βιώσιμων σχεδιαστικών λύσεων.

Το αρχιτεκτονικό έργο της besko βασίζεται σε γερά θεμέλια, εναρμονίζοντας τον άριστο σχεδιασμό με τον ορθό έλεγχο του έργου.

Η besko αναλαμβάνει την ανάπτυξη και υλοποίηση κάθε έργου από τον αρχικό σχεδιασμό έως την τελική φάση της αποπεράτωσης.

Χρησιμοποιούμε κατάλληλο pull-based προγραμματισμό, για τον καθορισμό των δραστηριοτήτων.

Η besko παρακολουθεί τις εργασίες σε όλα τα στάδια της εξέλιξης τους, ελέγχει το πρόγραμμα υπηρεσιών και καθορίζει τους οικονομικούς στόχους.

Εφαρμόζουμε τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και μεθόδους παράδοσης έργων, για ευκολότερη συνεργασία, σχεδιασμό, προγραμματισμό και κοστολόγηση έργων.

Εστιάζοντας σε τρεις βασικούς άξονες, σας βοηθάμε να ανακαινίσετε το παλιό σας κτίριο σε μια σύγχρονη κατοικία, που καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα.

Η besko αναγνωρίζει ότι ο Βιοκλιματικός Σχεδιασμός καθορίζει την απόδοση μιας εγκατάστασης σε όλο τον κύκλο της ζωής της είναι το αληθινό μέτρο της ‘‘αειφορίας’’ της.

Οι τομείς ενασχόλησης της besko εστιάζουν στη Μελέτη, στη Διαχείριση Έργου, στην Κατασκευή και την Επίβλεψη.

Κύριο στόχος μας να παραδίδονται εικόνες και φωτορεαλιστικά που παρουσιάζουν τη δυναμική της εικονικής αρχιτεκτονικής.