Συμβουλευτική Υποστήριξη

H besko παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς διαχείρισης του σχεδιασμού και φροντίζει για την ομαλή έκβαση του έργου.

Η εταιρεία besko, προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη μέσω των υπηρεσιών διαχείρισης του έργου και την εκτεταμένη χρήση του προγράμματος (BIM). Έχει τη δυνατότητα να παρέχει στους πελάτες της, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το είδος του εκάστοτε έργου. Η μεθόδευση της besko βοηθάει στη μεγιστοποίηση απόδοσης του αρχικού τους κεφαλαίου, με συστήματα πλήρωσης του και εξελιγμένες μεθόδους εφαρμογής τους. Ειδικευόμαστε στην απλοποίηση της συνολικής ροής εργασιών του έργου, μέσω της μεθοδολογίας IPD (Integrated Project Delivery). Εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνολογίες κατασκευής, με στόχο, την μεγιστοποίηση της αξίας, καθ’ όλη τη διάρκεια σχεδιασμού και κατασκευής.

Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, που έχει καθιερωθεί με 35 χρόνια παρουσίας μας στο χώρο, η besko δημιουργεί προβλέψιμο και αξιόπιστο κύκλο εργασιών κατά τη φάση του σχεδιασμού και της κατασκευής. Χρησιμοποιούμε κατάλληλο pull-based προγραμματισμό, για τον καθορισμό των δραστηριοτήτων. Ο προγραμματισμός αυτός είναι αναγκαίος για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος στο έργο. Η εκάστοτε υπεύθυνη ομάδα μηχανικών, επανεξετάζει συνεχώς τις προγραμματισμένες δραστηριότητες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οποιοσδήποτε περιορισμός έχει εντοπιστεί προτού ανατεθεί οποιαδήποτε εργασία. Η υπηρεσία συμβουλευτικής υποστήριξης και διαχείρισης της besko, ξεχωρίζει καθοδηγώντας τις ομάδες του έργου μέσω αυτού του εξαιρετικού συστήματος προγραμματισμού.

 

Η συμβουλευτική υποστήριξη και υπηρεσίες της besko περιλαμβάνουν:

Ολοκληρωμένη Παράδοση Έργου, προγραμματισμός και διευκόλυνση του έργου
Σχεδιασμός μετάβασης από την παραδοσιακή διαχείριση του έργου
Διαχείριση της ροής πληροφοριών
Διαχείριση σχεδιασμού και συντονισμός έργου
Σχεδιασμός συστήματος παραγωγής, προγραμματισμού και εκτέλεσης

Άλλες Υπηρεσίες