Αρχιτεκτονική

Στη besko εστιάζουμε στην παροχή δημιουργικών, καινοτόμων και εμπορικά επιτυχημένων έργων σε διάφορους τομείς.

Αναγνωρίζουμε ότι η αρχιτεκτονική σε κάθε έργο είναι τόσο μοναδική όσο και ο εκάστοτε πελάτης. Η εταιρεία έχει ως βασική αρχή το βιοκλιματικό σχεδιασμό, με προσήλωση στην λειτουργικότητα και την υψηλή αισθητική. Ο βασικός μας στόχος είναι η αρμονική ένταξη των κτιρίων στο φυσικό και αστικό περιβάλλον. Μέριμνά μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας ζωής στους ανθρώπων που ζουν και εργάζονται σε αυτά. 

Η καινοτομία αποτελεί το επίκεντρο της besko στην αρχιτεκτονική της προσέγγιση από την ίδρυση της. Η besko χρησιμοποιεί τα νεότερα δεδομένα στον τομέα της τεχνολογίας και σε συνδυασμό με το απαράμιλλο δημιουργικό πνεύμα του δυναμικού της, σχεδιάζει κτίρια που εμπνέουν και συμπληρώνουν το δομημένο περιβάλλον. Η besko συνδυάζει τη τεχνογνωσία με τις πιο σύγχρονες αρχές σχεδιασμού BIM (Building Information Modeling).  Με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε δομές και περιβάλλοντα που είναι τόσο μοναδικά όσο και o αντίστοιχος τομέας που εντάσσονται.

Θεμελιώδους σημασίας στην προσέγγισή μας είναι η ευελιξία του ύφους. Αυτό μας επιτρέπει τη δημιουργία και τη σύνθεση σχεδίων σύμφωνα με τις ανάγκες και στα μέτρα του εκάστοτε πελάτη. Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε έντονες και δυναμικές συνδέσεις μεταξύ των κτιρίων και του αδόμητου χώρου. Να ορίσουμε το συσχετισμό της ιδέας και της φιλοδοξίας, μέσω αειφόρων και διαχρονικών έργων.

Η Αρχιτεκτονική αντιπροσωπεύει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην τέχνη και την επιστήμη. Ως μια πλήρως ολοκληρωμένη διεπιστημονική εταιρεία, η besko βλέπει τη συνέργεια μεταξύ των αρχιτεκτόνων, των μηχανικών, των πελατών, και την κοινότητα, ως απαραίτητη για την επιτυχία της. Αυτό που παραμένει σταθερό σε όλα τα έργα μας είναι η αφοσίωση στην καινοτομία, ο εναγκαλισμός της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και η δέσμευση για την εξυπηρέτηση των πελατών.

Το αρχιτεκτονικό έργο της  besko βασίζεται σε γερά θεμέλια. Εναρμονίζει τον άριστο σχεδιασμό, τον ορθό έλεγχο, τον προϋπολογισμό του έργου και του προγραμματισμού του. Οργανώνει την ορθή διαχείριση του για την επίτευξη της βέλτιστης σχέσης  κόστους και αρχιτεκτονικής ποιότητας.

 

H εταιρεία besko παρέχει ολοκληρωμένες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού για την υλοποίηση ενός έργου, την έκδοση πολεοδομικής άδειας, την αρχιτεκτονική μελέτη, την εσωτερική διακόσμηση και του βιοκλιματικού σχεδιασμού.      

Άλλες Υπηρεσίες